www.geomehanika.orgВ этом сайте собраны научные статьи по геомеханике.Главная О сайте В гости к Инсену Турмалин Обратная связь Карта сайта


Геомеханика OS.BABO

RUS        

«ӨС БАБО»
әдісін
пайдаландағанда:

Функционалды сипаттамаларының, бейнелейтін техникалық спецификациясы.

.
 1. Жобалау кезеңіндегі, тау-кен жұмыстарын жұргізер аудандарында, тау-жыныстардың сілеміндегі тау-кен қазындыларын сіресе-деформациаланқан күін (СДК) бақалайды.
 2. Кенорынын казғанда СДК таралу аясының өлшемдерін анықтауға пайдаланылатын тәсіл (ашық, жерасты, аралас тәсілдері және пайдпланатын технологияқа байланысты).
 3. Кенқазу жұмыстары жұргізілген аумақта және жербетте деформацияның таралу аясының ауқымын жобалау кезінде аймақтау.
 4. Қалыптастырылатын қазымдардың технологиялық өлшемдердін анықтау (динамикалық таукен қысылымының пайда болуын болжау, бекіткінің (крепь) түрлері).

Техникалық сипаттамаларының, бейнелейтін техникалық спецификациясы.

.
 1. Қазбалық жұмыстарды жүргізудің технологиялық тәсіліне байланысты сілемдегі СДК-нің технологиялық өлшемдеріне ықпалын алдын ала бақылау.
 2. Ашық тәсілімен қазылатын кенорындардақы таукен жұмыстарының өлшемдерін негіздеу..
 3. Жерасты тәсілімен қазылатын кенорындардақы қазу жүелерінің геомеханикалық өлшемдерін негіздеу.
 4. Ашық, жерасты және аралас тәсілдері қазба жүмыстары жүргізілетін аймақтың геомеханикалық өлшемдерін негіздеу.

Ээксплуатациялық және сапалық сипаттамаларының, бейнелейтін техникалық спецификациясы.

.
 1. Пайдаланылатын кен қазу жүесінің қолайлы технологиялық өлшемдерін геомеханикалық негіздеу, жоғалту мен құнсыздандыруды едәур азайтуқа және кен қорын толықымен алуға мүмкімдік береді. .
 2. Пайдаланатын потенциалды кен қазу жүесінің технологиялық өлшемдерін оперативті геомеханикалық негіздеу.
 3. Кен қазу потенциалды әдістерін пайдаланатын тәсілдерін геомеханикалық негіздеу.
 4. Ашу және дайындау қазымдардың орындарын анықталуын геомеханикалық негіздеу.


HTML C уважением, для читателей сайта   WWW.GEOMEHANIKA.ORG

подняться на верх


60-69
70-79
80-89
90-99
2000

««Арал» сегодня. 
«Арал-Каспий» завтра?»

«В защиту Китая,
России и США»


Проблемы
геомеханики. § 1.
Проблемы
геомеханики. § 2.
Проблемы
геомеханики. § 3.
Проблемы
геомеханики. § 4.


Метод
Õ.S.ВАВО
в геомеханике
и его применение
на практике

§1. Физика прочности горных пород на сжатие

§2. Состояние горных пород массива

§3. Виды трещин в массиве

§4. Методы определения величин коэффициентов, ослабляющих прочность горных пород трещинами

§5. Зависимость напряженности массива от взаиморасположения слоев пород

§6. Совершенствованный паспорт прочности горных пород

§7. Деформируемость горных пород и методы определения их контуров в массиве

§8. Уравнения кривых поверхностей сдвигов в массиве горных пород

§9. Область применения метода Õ.S.BABO

§10. Пример практического использования метода Õ.S.BABO

Список использованных источников

«Как и где использовать и применять
« Геомеханику Õ.S. BABO.»»